Listado de contratacións

Contratación de Personal
TÉCNICO SUPERIOR PARA O PROXECTO COCKLES Ref. EAPA 458/2016. Area PTT. Tope entrega: 8/1/18 (inclusive)

Contratación de Personal
AUXILIAR TÉCNICO F.P. (GRADO MEDIO DE F.P.) PROXECTO MARRISK. Tope entrega: 8/1/18 (inclusive)

Contratación de Personal
TÉCNICO SUPERIOR PARA PROXECTO MARRISK

Contratación de Personal
TÉCNICO DE PROXECTO BLUENET. Fecha tope entrega solicitudes: 19/02/2018 (inclusive)

Contratación de Personal
TÉCNICO DE PROXECTO MATES. Fecha tope entrega solicitudes: 19/02/2018 (inclusive)

Contratación de Personal
TÉCNICO SUPERIOR PARA O PROXECTO COCKLES Ref. EAPA 458/2016, Area UTMAR. Tope entrega: 8/1/2018 (inclusive)

Contratación de Personal
TÉCNICO DE PROXECTO VISIT RIO MINHO. Prazo de recepción de solicitudes ata 4 de novembro (inclusive)

Contratación de Personal
PRAZA de TÉCNICO DE PROXECTO CIVILUAV INNICIATIVE. Data tope solicitudes: 4/12/17 (inclusive)